Brand Strategy

Brand Strategy là công ty cung cấp hệ sinh thái các dịch vụ Truyền thông - PR chiến lược và Tiếp thị tích hợp giúp định vị và nâng tầm thương hiệu toàn cầu.